ضمن خوش آمد به  جنابعالي براي ورود به سايت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي، در صورتي که براي اولين بار به اين سايت وارد شده ايد ، براي ارائه پيشنهاد ، لطفا نسبت به ثبت نام  اقدام نموده  و سپس با کد کاربري  ورمز عبور تعيين شده  از  گزينه ورود وارد سايت نظام پيشنهادها شويد.  
لازم به ذكر است كليه همكاران شركت ثبت نام اوليه شده اند و صرفا لازم است نام كاربري و كلمه رمز خود را از دفتر بهبود مديريت ومنابع انساني دريافت نمايند. (شماره تماس  7476 )   

آمار بازدید


آمار خلاصه


اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري می باشد